Системи керування літальними апаратами та комплексами

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
173 Авіоніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58799 (31814)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)