Регенеративна та біофармацевтична інженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
163 Біомедична інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Regenerative and Biopharmaceutical Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58754 (32311)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)