Медична інженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
163 Біомедична інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Medical Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58753 (28920)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Підготовку за освітньою програмою проводить