Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Power Engineering and Thermal Power Installations of Power Plants

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49222

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)