Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Power Engineering and Thermal Power Installations of Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49222

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)