Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Computer-Integrated Technologies for Designing Innovative Industry Equipment
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49240

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін