Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Computer-Integrated Technologies for Designing Innovative Industry Equipment

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49240

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін