Матеріалознавство

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
132 Матеріалознавство

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Materials Science
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46351

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін