Матеріалознавство

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
132 Матеріалознавство

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Materials Science

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46351

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)