Прикладна механіка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Mechanics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46350

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Підготовку за освітньою програмою проводить