Кібербезпека

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
125 Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Cyber Security

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57884 (46348)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін