Комп'ютерні системи та мережі

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
123 Комп'ютерна інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Systems and Networks

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 8076

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)