Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering of Multimedia and Information Retrieval Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46633

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)