Прикладна математика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Mathematics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46343