Прикладна фізика

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Physics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28501

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін