Фізика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Physics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46341

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)