Фізика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Physics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46341

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)