Реклама і зв'язки з громадськістю

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Advertising and Public Relations
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7057

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін