Психологія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
053 Психологія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Psychology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46370

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін