Філологія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
035 Філологія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Philology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46333

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)