Форми супровідних документів для визнання рукопису підручником

Згідно з Порядком надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 

2.2. Для визнання рукопису як підручника до Експертної ради з навчальних видань подається пакет документів, що містить:

1) Відредагований та підготовлений до видання рукопис*

2) Висновок відповідального редактора

3) Рецензії на рукопис не менше двох фахівців відповідної галузі знань з інших закладів вищої освіти або установ

4) Відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності таких зауважень) у довільній формі

5) Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/навчально-наукового інституту

6) Робоча програма (силабус) навчальної дисципліни

7) Відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора

* Подає до ЕРНВ Видавництво «Політехніка» (https://politechnika.kpi.ua, корп. 15, 2-й поверх, тел. 204-81-38, e-mail: redv_politeh@ukr.net) разом із редакційним висновком, в якому дається оцінка якості редагування та оформлення рукопису

Із загальними характеристиками та рекомендованими структурами навчальних видань – підручників та різних видів навчальних посібників, вказівками щодо підготовки їх структурних елементів, у тому числі щодо оформлення титульних сторінок, можна ознайомитись у Рекомендаціях до структури та змісту навчальних видань

З вимогами до титульних аркушів друкованих видань підручника, а також загального оформлення рукописів можна ознайомитись у рекомендаціях авторам Видавництва "Політехніка". Форми титульної та другої сторінок електронного мережевого видання підручника знаходяться тут

Увага! Процедуру подання супровідних документів для отримання грифа під час дії воєнного стану дещо змінено!