Самооцінювання освітньої програми "Хімічні технології та інженерія" рівень вищої освіти PHD