Самооцінювання освітньої програми "Страхова та фінансова математика" рівень вищої освіти "Магістр"