Самооцінювання освітньої програми "Економіка" Рівень вищої освіти "PhD"