Cамооцінювання освітньої програми "Мікро- та наносистемна техніка" рівень вищої освіти "PhD"