Самооцінювання освітньої програми "Біомедична інженерія" рівень вищої освіти "PHD"