Самооцінювання освітньої програми "Системи керування літальними апаратами та комплексами" рівень вищої освіти "PHD"