Силабуси загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки докторів філософії)