Методична рада 25.02.2021

 

Порядок денний:

1. Про внесення змін до деяких нормативних документів з організації освітнього процесу (Желяскова Т.М.):
– Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Про ухвалення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського), освітньо-професійних та освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівнів вищої освіти (Мельниченко А.А.)

3. Про перейменування кафедри права інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін факультету соціології і права (Якименко Ю.І.)

4. Різне:

4.1. Про питання застосування української мови в освітньому процесі (Мельниченко А.А.)

4.2. Про особливості проведення практики в 2020/2021 н.р. (Мельниченко А.А.)

4.3. Про ухвалення сертифікатних програм та Ф-Каталогів вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (Желяскова Т.М.)

4.4. Про затвердження силабусів загальноуніверситетських навчальних дисциплін (Желяскова Т.М.)

4.5. Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (Гожій С.П.)