Самооцінювання ОП "Кібербезпека" рівень вищої освіти "PHD"