Самооцінювання ОП "Маркетинг" рівень вищої освіти "PhD"