Самооцінювання ОП "Мікро- та наноелектроніка ","Електронні мікро- і наносистеми та технології" рівень вищої освіти "Бакалавр"