Самооцінювання ОП "Інжиніринг паковань та пакувального обладнання" рівень вищої освіти "Бакалавр"