Самооцінювання ОП "Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем","Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем","Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем" рівень вищої освіти "Бакалавр"