Самооцінювання ОП "Технічні та програмні засоби автоматизації","Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем","Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" рівень вищої освіти "Бакалавр"