Самооцінювання освітніх програм "Медична інженерія", "Регенеративна та біофармацевтична інженерія" рівень вищої освіти "Магістр"