Самооцінювання освітньої програми "Комп'ютерні науки" Рівень вищої освіти "PhD"