Самооцінювання освітньої програми "Образотворче мистецтво" Рівень вищої освіти "Бакалавр"