Інженерія та програмування інфокомунікацій

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Programming Infocommunications
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28671

Підготовку за освітньою програмою проводить