Біотехнології

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
162 Біотехнології та біоінженерія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Biotechnologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31194