Біотехнології

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
162 Біотехнології та біоінженерія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Biotechnologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28918

 

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)