Відділ інноваційних технологій в освіті

Мета та завдання діяльності відділу:

  • Організація спільних (включаючи міжнародні) заходів для підвищення науково-практичної підготовки студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.
  • Реалізація міжнародних та білатеральних освітніх проектів, спрямованих на модернізацію вищої освіти (створення нових та модернізацію існуючих навчальних програм та курсів, впровадження нових підходів до навчання), інтеграцію КПІ ім. Ігоря Сікорського до міжнародного освітнього простору.
  • Забезпезпечення реалізації необхідних заходів за міжнародними проектами:
    • організовувати та проводити додаткові освітні курси, програми, школи та семінари з актуальних тематик;
    • залучати та організовувати взаємодію науково-педагогічних працівників з наукоємними та високотехнологічними інституціями, міжнародними установами та урядовими організаціями для підвищення кваліфікації персоналу, створення та запровадження нових можливостей для науково-практичної підготовки студентів та аспірантів;
    • організовувати та проводити інформаційні заходи та консультації.
  • Ведення інформаційної підтримки навчальної складової КПІ ім. Ігоря Сікорського

Контактна інформація:

• Адреса : вул. Політехнічна, 14, корпус 14, кімн. 8-9, м. Київ.
• Телефон: 204-95-72;
• Email:edu@kpi.ua
• Сайт: https://edu.kpi.ua/
Співробітники

Сімашко Інна Вячеславівна
Начальник відділу інноваційних технологій в освіті
тел. 204-85-82,  номер IP-тел. 0205
vito@kpi.ua

Козар Марина Юріївна
фахівець
204-95-72

Губіна Марія Анатоліївна
фахівець І категорії
204-95-72

Козак Євгеній Миколайович
фахівець
204-95-72

Кутова Оксана Юріївна
фахівець
204-95-72

Кравченко Олена
фахівець
204-95-72