Навчальний відділ

Навчальний відділ входить до структури навчально-організаційного управління департаменту організації освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

  • Дотримання політики КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо освітньої діяльності й підтримання корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей.
  • Планування, організація й контроль освітнього процесу на всіх рівнях вищої освіти за всіма формами навчання відповідно до ліцензійних вимог.
  • Організація й контроль практики на підставі договорів із підприємствами та організаціями, установами.
  • Забезпечення загальної організації, координація й контроль випускових кафедр факультетів та інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо проведення державної випускної атестації здобувачів вищої освіти всіх рівнів і форм навчання.
  • Аналіз зворотнього зв'язку від здобувачів вищої освіти та викладачів стосовно організації освітнього процесу й прийняття відповідних управлінських рішень.
  • Організація співпраці з органами студентського самоврядування, профспілковими , науковими та іншими студентськими організаціями.
Співробітники

Лемешко Анатолій Дмитрович

начальник відділу

т. 204-93-79, номер IP-тел. 0203

a.lemeshko@kpi.ua

Власік Ірина Віталіївна

заступник начальника відділу

т. 204-93-79, 

i.vlasik@kpi.ua