Акредитація освітніх програм

Самооцінювання освітніх програм

Самооцінювання освітньої програми "Екологія" рівень вищої освіти "PHD"

Освітня програма "Екологія"
Рівень вищої освіти "PhD"
Спеціальність 101- Екологія

Самооцінювання освітньої програми "Матеріалознавство" рівень вищої освіти "PHD"

Освітня програма "Матеріалознавство"
Рівень вищої освіти "PhD"
Спеціальність 132- Матеріалознавство

Cамооцінювання освітньої програми "Мікро- та наносистемна техніка" рівень вищої освіти "PhD"

Освітня програма "Мікро- та наносистемна техніка"
Рівень вищої освіти "PhD"
Спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка

Самооцінювання освітньої програми "Біомедична інженерія" рівень вищої освіти "PHD"

Освітня програма "Біомедична інженерія"
Рівень вищої освіти "PhD"
Спеціальність 163 - Біомедична інженерія

Самооцінювання освітньої програми "Системи керування літальними апаратами та комплексами" рівень вищої освіти "PHD"

Освітня програма "Системи керування літальними апаратами та комплексами"
Рівень вищої освіти "PhD"
Спеціальність 173 - Авіоніка