Акредитація освітніх програм

Самооцінювання освітніх програм

Cамооцінювання освітньої програми "Прикладна фізика". Рівень вищої освіти "Бакалавр"

Освітня програма "Прикладна фізика"
Рівень вищої освіти "Бакалавр"
Спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Відомості про самооцінювання освітніх програм