Адміністративний менеджмент

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Administrative Management

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18481

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 23.07.2025)