Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
231 Соціальна робота

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: International Social Projects and Volunteering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18478

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін