Електронні мікро- і наносистеми та технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Micro- and Nanosystems and Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58763 (28644)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін