Системи керування літальними апаратами та комплексами

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
173 Авіоніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58761 (6238)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering

Educational and professional program of the first (bachelor) level of higher education

Specialty: 173 Avionics

Degree of higher education: bachelor

Study duration: 3 years 10 months

Educational program title in Ukrainian: Системи керування літальними апаратами та комплексами

Educational program ID in USEDE: 58761 (6238)

Educational program is accredited

(accreditation is valid until 01.07.2028)