Системи керування літальними апаратами та комплексами

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
173 Авіоніка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Control Systems of Flight Vehicles and Complexes Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58784 (31162)