Електронні компоненти, пристрої та системи

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Components, Devices and Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58779 (53271)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін