Електроніка

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58778 (53269)