Інженерія у біобезпеці та біозахисті

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
163 Біомедична інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering in Biosafety and Biosecurity

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 56513

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін