Хімічні технології органічних речовин

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemistry and Technology of Organic Materials
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58750 (10800)

Набір за освітньою програмою припинено з 2024 року

набір припинено