Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic Ceramic Materials

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18560

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено